CLB Mogu

Xuất phát điểm từ hoạt động “Đọc tranh truyện Nhật Bản miễn phí cho bé” được tổ chức và duy trì thường xuyên từ năm 2014 tại các địa điểm như: Trung tâm giao lưu văn hóa Việt Nhật, Sakura Station, Homie Bookstore,…, đến năm 2018, Mọt sách Mogu đã thành lập các Câu lạc bộ Sách cho các em nhỏ.

Tại Việt Nam, Giải thưởng sáng tác Truyện Đồng Thoại JXTG & MOGU “Đóa hoa đồng thoại” được Tập đoàn JXTG đề xướng, Công ty TNHH More Production Việt Nam tổ chức và nhận được sự đồng hành của Nhà xuất bản Kim Đồng. Hy vọng, đây sẽ là sân chơi để các tác giả ở mọi lứa tuổi trao tình cảm cho trẻ em Việt Nam thông qua các sáng tác giàu trí tưởng tượng và tính nhân văn.