Bản tin Mogu
03/05/2018 – HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CÙNG “HOA TRÊN ĐÁ”

Tiếp nối chuỗi hoạt động kết hợp cùng dự án tình nguyện “Hoa trên đá” từ năm 2017, Mọt sách Mogu đã cùng đến Hà Giang chung tay sửa sang trường học cho các bạn nhỏ ở Hà Giang, và tặng tranh truyện ehon cho tủ sách của trường.