Bản tin Mogu
04/01/2019 – “ĐÔNG ẤM ĐIỆN BIÊN”

Chương trình “Đông ấm Điện Biên” đã được tổ chức tình nguyện vì giáo dục V.E.O tổ chức ở rất nhiều địa điểm vùng sâu vùng xa. Lần này, với sự đồng hành của Mọt sách Mogu, ngoài những đồ dùng học tập phục vụ cho việc học, các bạn nhỏ còn nhận được rất nhiều tranh truyện ehon Nhật Bản.