Bản tin Mogu
12/10/2017 – TẶNG SÁCH VIỆN NHI

Nụ cười của các bạn nhỏ ở Viện Nhi chính là niềm vui, là động lực để Mọt sách Mogu tiếp tục phát triển dự án, để tranh truyện Ehon Nhật Bản đến được với ngày càng nhiều bạn nhỏ ở khắp mọi nơi.