Bản tin Mogu
26/12/2018 – TẶNG SÁCH MÙ CANG CHẢI

Đến với các bạn nhỏ miền núi Mù Cang Chải, Mọt sách Mogu đã dành tặng những cuốn tranh truyện ehon rất hay và ý nghĩa.