Bản tin Mogu
30/11/2017 – ĐỌC TRANH TRUYỆN TẠI PANASONIC

Mọt sách Mogu đã có một buổi workshop rất thú vị giới thiệu về dự án, về tranh truyện ehon và đọc tranh truyện cho các bạn nhỏ tới tham gia.

C