• E62

  Bên kia biển

  • Tên sách tiếng nhật: うみのむこうは
  • Tác giả: Gomi Taro
  • Công ty phát hành: More Production Vietnam
  • Kích thước: 21 cm x 24 cm
  • Loại bìa: Bìa mềm
  • Số trang: 32
  • Độ tuổi: Từ 1 - 6 tuổi trở lên
  • Nhà xuất bản liên kết: NXB Kim Đồng
  • Hướng dẫn đọc sách cho bé: https://www.youtube.com/channel/UCfjpUpC2IIL_knN8B1hmH8A?view_as=subscriber
  • Giá bìa: 45.000VND
  • Back