Sứ mệnh

Mọt sách Mogu là dự án đọc tranh truyện Ehon miễn phí cho trẻ nhỏ của công ty More Production Việt Nam từ năm 2014. Với mong muốn các bạn nhỏ được tiếp xúc tới sách truyện từ khi còn nhỏ và phát triển tình yêu với sách khi lớn lên.

Mogu làm gì?