Làm quen với sách

Nhóm những cuốn Tranh truyện có hình vẽ, mầu sắc đơn giản nổi bật, giúp bé nhận thức, học hỏi các sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh.