Phát triển trí não

Những nhóm tranh truyện Ehon dành cho các bạn từ 3 - 6 tuổi chia thành 3 nhóm chính:

  • Nhóm Quan sát: Những cuốn tranh truyện có hình vẽ chi tiết tỉ mỉ, có nhân vật đặc trưng xuất hiện, để bé quan sát và tìm kiếm và nhận diện.
  • Nhóm Sáng tạo: Những cuốn tranh truyện có hình vẽ, nội dung xây dựng hướng suy nghĩ mở, để bé phát huy tối đa trí tưởng tượng của mình. 
  • Nhóm Tư duy: Những cuốn tranh truyện có nội dung cốt truyện, đan cài những kĩ năng hay bài học đơn giản trong cuộc sống.